Besiktningar


Vi utför besiktningar av eldstäder, rökkanaler och imkanaler:
- Ny/ombyggnadsbesiktningar
- Besiktningar i samband med försäljning
- Besiktning i samband med sprängnings/pålnings/markarbeten
- Installationsbesiktningar
- Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK-besiktning)