Imkanaler


3 ggr/år
- Gäller för imkanaler i restauranger eller andra större kök.

Imkanaler i uppvärmningskök eller liknande verksamhet skall sotning ske 1 gång per år.

Imkanaler i enskilda hushåll
Det är fastighetsägaren i enskilda hushåll som ansvarar för rengöring och brandskyddskontroll av imkanalen.
Självklart kan vi hjälpa till med detta. Vi har gedigen erfarenhet när det gäller skötsel av imkanaler samt den tekniska utrustningen och gör då även en okulär kontroll av imkanalens brandskydd.

Kontakta oss för prisuppgift.