Ventilation


Brister i inomhusklimatet har blivit ett hälsoproblem. Tyvärr tyder många undersökningar på det är bristande skötsel och underhåll av ventilationssystemet som ligger bakom.

Ett sätt att kontrollera om rengöring behövs är att mäta luftflödena.
Ett rent och underhållet aggregat kan spara mellan 4000-5000 kWh om året.

Vi utför rengöring av ventilationssystem både i villor och flerfamiljshus och använder de senaste verktygen och metoder som behövs för att få bort försmutsningar i ventilationskanalerna.

Vi utför även Funktionskontroll av ventilation (OVK) och har sakkunnig med Riks-behörighet från Boverket.